Regelmatig onderhoud van uw tuin is noodzakelijk om een perfecte conditie te krijgen en te houden.
Vooral de voorjaars- en najaarsbeurt zijn belangrijk. Maar ook tussen deze
beurten dient er het nodige onderhoud te geschieden.

U wilt dat zelf doen? Prima! Graag dienen wij u met advies.

U wilt alleen passief genieten van uw tuin? Ook goed!
Wij willen graag de noodzakelijke werkzaamheden voor u verrichten.

Bijvoorbeeld:

»  het snoeien en kappen van bomen en heesters
»  het snoeien in vorm
»  het maaien en bemesten van het gazon
»  het onderhouden van de borders
»  bemesting van de diverse groepen beplanting
»  onderhoud van de grond
»  uitdunnen en/of scheuren van diverse groepen beplanting
»  het bestrijden van onkruid en/of ziekten

Voor al deze en nog andere zaken kunt u bij ons terecht.

Een onderhoudscontract voor meerdere keren in het jaar is mogelijk, maar ook voor een éénmalig onderhoud (bijvoorbeeld omdat u voor langere tijd – vakantie, ziekte, enzovoort - niet in de gelegenheid bent om zelf uw tuin te onderhouden) willen wij u graag van dienst zijn.

Ook is het mogelijk om het gehele tuinbeheer aan ons over te laten.
Wij komen graag langs om uw wensen te vernemen en de mogelijkheden met u te bespreken.