Of de grond rondom uw woning nu groot of klein is. Het is een belangrijk stuk grond en moet daarom zorgvuldig ingevuld worden. Een tuin zegt iets over u!
Elke tuin is uniek en behoort op u afgestemd te zijn. Graag willen wij u daarin persoonlijk van dienst zijn.

Bij het aanleggen van uw tuin staan uw wensen en ideeën bij ons centraal. Deze wensen en ideeën worden uitvoerig met u besproken in een inventariserend gesprek.

Na dit gesprek wordt de tuin ingemeten (afmetingen van het perceel en woning, hoogteverschillen, zonligging, huidige indeling van de tuin, enzovoort).
Het schetsontwerp wordt met u doorgenomen, waarna er een definitief ontwerp uitgewerkt wordt. Ook de benodigde materialen worden hierin meegenomen.

Na bespreking van dit definitieve ontwerp volgt een vrijblijvende offerte met een duidelijke, uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden en materialen en een specificatie van de kosten.

Over de kosten voor het maken van een schetsontwerp en/of definitief ontwerp worden vooraf afspraken gemaakt.
Wanneer u besluit het ontwerp door Harmsen Tuinen te laten realiseren, zullen de kosten voor het ontwerp niet gefactureerd worden.

Wanneer uw opdracht definitief is vastgelegd, zal er - in goed overleg – een startdatum en een uitvoeringsperiode worden bepaald.